wz

Logo

F O  - F O   B a r d e j o v
Mestský volejbalový klub

Kronika : Elektronicky spracovaná pôvodná kronika v koľenej väzbe od roku 1972 (1972-1988), (1988-1993), (1993-1999), (1999-2003).


Pripomienky a podnety píąte na: klimek@bardejov.sk
alebo  L I V E     F O R U M     A    C H A T
Kniha diskusií aj na druľobnej stránke
Bardejovského volejbalového klubu RedStars:
www.redstars.exxe.sk
. . .
Oficiálne pravidlá volejbalu; -obrazová príloha;  Bergerove tabuµky
Súpiska : Súpisky hráčov zoradený po desa»ročiach
Výsledky : Volejbalových turnajov FO-FO, PLA®ÁK, MU®I NAD 50. rokov, RODINNÉ TURNAJE, PODNIKOVÁ LIGA, ©KOLSKÁ LIGA - učitelia, INÉ volejbalové aktivity - ątatisktiky z tréningov
Fotogaléria : Jednotlivých volejbalových turnajov FO-FO
Odkazy : Skoč na spriatelené internetové stránky


Stránka vytvorená 01.09.2006. Posledná aktualizácia 14.09.2016. Webmaster Fofák. Email: < klimek@bardejov.sk